Đừng để lòng tham đánh mất tình thân

Cha mẹ rất cần lập di chúc về quyền thừa kế tài sản cho con. Song để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc, cha mẹ cũng cần tìm...

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có tiếp tay cho tội phạm ma tuý?

Dùng bệnh viện tâm thần làm nơi sử dụng chất ma túy, các đối tượng đã dùng thủ đoạn rất tinh vi nhằm che mắt các cơ quan pháp luật....