Xử lý mua bán xe không có giấy tờ

Xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ quy...

Bố mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con chưa thành niên được không?

Bố mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con chưa thành niên được không? Căn cứ Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người chưa thành...

CON RIÊNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

Để được hưởng di sản thừa kế, người thừa kế phải đáp ứng nhiều quy định nêu tại Bộ luật Dân sự. Vậy con riêng của vợ hoặc chồng có...

Vợ có đòi lại được đất chồng tự ý bán cho người khác?

Chồng có được tự ý bán đất là tài sản chung vợ chồng? Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình khẳng định: 1. Vợ, chồng bình đẳng...

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ? Dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình, pháp luật quy định những người...

Những tranh chấp lao động nào được kiện thẳng ra Tòa không cần hòa giải?

1. Tranh chấp lao động nào được khởi kiện tại Tòa mà không cần hòa giải? Khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 đã chỉ rõ các...

Mua đất không có giấy tờ nhưng có người làm chứng thì có được cấp sổ đỏ không?

Mua đất không có giấy tờ nhưng có người làm chứng thì có được cấp sổ đỏ không? Khi tiến hành mua bán đất thì cần phải tiến hành theo...

Hiệu lực của di chúc là một trong những vấn đề cần phải quan tâm khi phân chia di sản thừa kế.

Di chúc có hiệu lực khi nào? Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết và cũng có quyền...