CÁC TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG PHIÊN TÒA DÂN SỰ

Trong quá trình tố tụng tại Tòa án để giải quyết vụ án dân sự, sau giai đoạn chuẩn bị xét xử, nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật...

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở VÔ HIỆU VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG BỊ TUYÊN VÔ HIỆU

Chuyển nhượng nhà ở luôn là một vấn đề quan trọng và khi tham gia giao dịch các bên đều cần phải quan tâm đến giá trị pháp lý của...

Thẩm quyền điều tra trong vụ án hình sự

Một vụ án hình sự xảy ra tại nhiều huyện trong cùng một tỉnh hoặc nhiều tỉnh trên phạm vi lãnh thổ cả nước thì thẩm quyền điều tra được...